Maritime Innovation Forum

Skärhamn har en rik maritim historia. Det är en av anledningarna till att Maritime Innovation Forum idag anordnades som ett inslag under Midsummer Match Cup. Och blev en spännande diskussion om trender och utmaningar i branscher som på olika sätt är aktiva på havet.

Temat för forumet var språngbräda från maritim historia till att fokusera på utmaningar och trender som idag berör maritima företag och organisationer. Bland talarna som deltog fanns representanter från stora internationella seglingstävlingar, tunga namn inom industrin och beslutsfattare inom logistikföretag.

– Det är viktigt att kommunicera det arbete vi gör för att säkerställa en hållbar framtid för industrin och hela transportnäringen internationellt. Jag tror att forum som det här är ett av många sätt för människor att få upp ögonen för de stora utmaningarna vi står för, som till exempel klimatförändringar och utsläpp av koldioxid, säger Per Westling VD, Stena RoRo.

– Vi försöker hela tiden göra sustainability mer och mer centralt för vårt event. Allt som kan medvetandegöra frågor som rör havsmiljön ytterligare och framförallt sprida kunskap och driva på förändringar inom området är väldigt positivt. Jag välkomnar verkligen att det är huvudtemat för forumet, säger Karin Bäcklund, Commercial Director, The Ocean Race.

Deltagare i Maritime Innovation Forum:

Andrew Pindar Founder, GAC Pindar
Anders Fröberg Chairman, Borealis
Olle Tholander CRO, Climeon
Mark Gillan Head of Innovation, Artemis Technologies
Per Westling VD, Stena RoRo
Karin Bäcklund, Commersial Director, The Ocean Race